نوشته‌ها

نمایندگی بالابر نفربر سیم بکسلی برج پیما

/
بالابر نفربر سیم بکسلی: از این نوع بالابرها برای  جابجایی افراد به صورت نفر بر یا اجناس استفاده می شود و  قسمتی از سکوی بالابرها را با توجه به نیاز مشتری از لحا