نوشته‌ها

صادرات جرثقیل ستونی به کشور های همسایه

/
جرثقیل ستونی از کاربرد های بسیار حائز اهمیتی برخوردار می باشد، این نوع از جرثقیل در باربرداری ها و جابه جایی ماشین آلات مختلف و به عنوان ابزار بسیار مهمی جهت تع