نوشته‌ها

نماینده فروش جک هیدرولیکی جرثقیل سقفی

/
جک جرثقیل سقفی:برای قانون گذاری و ایجاد تعادل بین جک های جلو و عقب نکاتی ارائه شده است البته جرثقیل دارای:( بدنه ،بوم و،وینچ ،جک های تعادل و...... است ) کار جک