نوشته‌ها

بازرگانی فروش چرخ جرثقیل سقفی

/
یکی از مهم ترین قطعات جرثقیل سقفی چرخ های آن است که در واقع تمام وزن باربری بر روی این قسمت می باشد به همین دلیل لازم است با توجه تناژ جرثقیل، دهانه آن و... با