خرید مستقیم غلطک جرثقیل سقفی

/
جرثقیل یکی از ماشین هایی است، که تقریبا در اکثریت صنایع کاربرد دارد. امروزه بشر با استفاده از این ماشین به راحتی قادر به بلند کردن و جا به جایی اجسام سنگین است.