تجارت انواع جرثقیل سقفی Bakra crane

/
جرثقیل سقفی Bakra crane از انواع مختلف تجهیزات و ماشین آلات سنگین است که در کاربرد آن در جابه جایی بار در انبار های صنعتی است. به طور کلی جرثقیلها در انواع مختل