نمایندگی بالابر نفربر سیم بکسلی برج پیما

/
بالابر نفربر سیم بکسلی: از این نوع بالابرها برای  جابجایی افراد به صورت نفر بر یا اجناس استفاده می شود و  قسمتی از سکوی بالابرها را با توجه به نیاز مشتری از لحا

فروش بالابر نفربر سیم بکسلی با قیمت مناسب

/
بالابر نفربر سیم بکسلی یکی از پر استفاده ترین نوع بالابر در دوره کنونی می باشد. این بالابرها، که برای جا به جای نفر در بین طبقات استفاده می شود، به صورت سیمی بک